Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
30.01 20:11 - © Стен Хедон Леон, 2010г., ЛЕОНИКА I, Еони II
Автор: sleon Категория: Изкуство   
Прочетен: 133 Коментари: 0 Гласове:
0

Последна промяна: 12.03 17:06


image

СТЕН ЛЕОН                       ЛЕОНИКА I                           Еон II
  Подир това в гърба ми повя силен вихър от морето; Изправих се, тръгнах наляво по скалистия бряг и не след дълго излязох на пуст, каменист плаж;
2. Отдясно се извисяваше скала, покрита с оранжеви лишеи; А след като се изкачих на върха й, открих упорити треви с малки червени плодчета като малини;
3. Вкусих ги; Те бяха сладки на езика ми, но парещи за гърлото, затова се спуснах обратно пред морето и ето, вълна се разби и пръски намокриха челото ми;
4. И видях от изток към мен да се приближава друг ангел, който пристъпваше леконого по гребените на вълните сред слънчево сияние и бяла пяна;
5. Небето се изясни; Постепенно буреносните облачни валма се разнесоха; Грейна топло слънце сред висока синева, а силният вятър стихна до умерен бриз;
6. И когато най-сетне ангелът излезе от морето, и благоволи да застане от дясната ми страна, го познах - беше великолепният архангел Рафаел.
7. Извисяваше се с гигантски ръст високо в небосвода над мен, но сякаш беше по-нисък от великия си пълководец пресвети архангел Михаил.
8. Плащът му беше лазурен; Робата под него блестеше като лъчи в зора по изгрев-слънце; Носеше в ръка златен кадуцей - свят жезъл, обвит от две змии;
9. Ваклите му коси се ветрееха живо, разтягаха се на спирали по посока на морския бриз; И откриваха нежен, усмихнат лик с прекрасни очи, пълни с утеха.
10. Крилете му се разтвориха настрани, обвиха се закрилящо около мен, а десницата му се вдигна и направи изящен жест на Господен благослов;
11. И свише ми биде дадена чудна дарба, която ми позволи да чувам с остър вътрешен слух неговият тих, но мелодичен като флейта, ангелски говор;
12. И ето, че по Божието благоволение от вселената се спусна Словото на архангела, през духа ми мина в съзнанието, а ръката ми прие да го запише:
13. – Стани, Стен Леоне и скоро иди в замъка, що твой събрат по мечти съгражда в землището пред село Равадиново, на север от местността, където си сега!
14. Следват дъждовни дни; Земята е жадна и иска да пие, както от водата на облаците, така и от това свето Слово, що Господ ми заръча да ти донеса;
15. Моите ангели са приготвили за теб скромна обител в замъка и всичко необходимо, що ще ти е полезно за битуването ти там, вече е благословено от мен.
16. Върви смело и с вяра в Божието благоволение! Аз ще съм до теб навсякъде, но само там ми е позволено да говоря Словото за това свето писание!
17. Достопочтено те съветвам - скоро да изпълниш заръката ми, Господни писателю! И добре запомни - ако пишеш на друго място, различно от замъка,
18. моето Слово ще звучи назидателно и заядливо; И ще подлудява хора, и животни; И ще ги прави зли, като че ли са обладани от нечестив дух. Амин.
 19. След като чух и доста се чудих на това предупреждение, аз смиреният, но любознателен писар Божи, реших в сърцето си да изпитам Господния архангел;
20. И продължих прилежно да пиша на брега срещу остров “Св. Тома”; И ето какъв низък глас като боботене от преизподня дочух и какво послание получих:
21. – О, вие, люде жалки и зли, що вървите с алчни помисли по суетни неща; И вие обзетите от страх, които страните от дивото и бягате от природното лоно;
22. Вие, що отхвърляте Земята и пръстта, от която сте част; И бродите по изкуствени - сладки на глед, но вътрешно скверни и пълни с отрова човешки места;
23. Не се чудете, ако подир време ви напада страшен мор; И ви застигат коварни душевни болести, що всяват смут, мъка и разруха на вътрешния ви мир;
24. И носят жестоки страдания на тялото ви; И терзания, които отслабват духа ви, угнетяват сърцето и отклоняват настрана светлите помисли от разума ви;
25. Не се чудете, но скоро всред природната обител се върнете, защото инак в горест, от злъч като горчив пелин, застигнати от злочестина, проклети ще умрете.
26. Въпреки поетичните нотки и правдивостта в посланието му, думите на архангела бяха именно такива, каквито беше казал, че ще са - язвителни.
27. Гласът му беше басов, едва доловим; Често замлъкваше съвсем и аз се спирах объркан; Обземаше ме несигурност и дори потрепервах като от студ;
28. Затова начаса прекратих това мъчение, още преди да ме е стигнало; И послушах съвета на архангел Рафаел; И събрах всичко, що имах на брега;
 29. И скоро отидох в строящия се замък на оня рус, мечтателен грешник; И заживях по Божието благоволение там, като в чудна приказка сред вълшебен камък.
30. И сред градините му, до езерото с двойката бели и самотния черен лебед; И всред зидовете, изградени от най-топлия и древен варовик,
31. който българската земя е кътала за този славен миг на поетично съзидание; Ето, през лунната нощ на 30 юли, когато бях съвсем сам в целия замък,
32. получих Божие вдъхновение; И над мен се отвориха седемте двери на вселената; И свише ме изпълни благоволение да запиша Словото на архангел Рафаел:
33. – О, пресвети и честни люде, що обитавате в мир по четирите посоки на света, архангелът на целителната милост Божия се спуска над вас като ветрец;
34. Облъхвам ви с обич и през десницата на Господния писар, довеждам до вас свежия повей на вдъхновен от Слънцето гений, който е тук по заръка на Духа,
35. за да помага на всяко живо същество; Който, поради своята решимост е станал възвишен и Богоугоден; И комуто ангелите ми съдействат във всяко добро;
36. Казвам ви: – Поучете се от него! Ето, що говорят светиите от Плеяди*: – Вижте Стен Леона, посланика Божи, що е изпратен да учи и утешава човеците!
37. Потопете се в Словото му; И поемете от светлика, що блика из ангелските завети, за да се преизпълнят душите ви отново с блясък, вяра, надежда и любов;
38. И да се избавите от страха, от безверието, що са ви обзели; И да утихнат ония брътвежи, що са рожба на малодушието ви, за да надмогнете страданията!
 39. Чуйте ни! Чудото е скрито в самите вас, хора - то е тайното вълшебство, що всеки ден ви окрилява и изпълва с дихание; И ви съпътства по Божиите пътеки;
40. То е кладенец с жива вода, от чийто пречист и нескончаем Извор, може да пиете до насита всички, свободно и колкото ви е угодно през всичките си дни!
41. Поеми, човече, в сърцевината на душата си светото Слово, що днес ти говорят светиите; Впиши името си всред неръкотворното Сътворение с лъч от твоя дух;
42. Вътре в теб ще се разгорят заспалите пламъчета на велика надежда; И ще се извисиш към Господа; И ще проумееш как да възсияеш като звезда към Него;
43. Защото възсиянието е Пътят към Всевишния; И само Нему е вменяема силата, що може да преобразува твърдата материя на телесното в ефирен пламък;
44. И да въздигне душата към нашите лъчезарни, вековечни светове всред всемира, като я облече в разкошната светлина на Своята слава - вечен Живот!
45. Когато чух всичко това, главата ми се замая, сърцето ми се разтуптя неудържимо; Въздъхнах дълбоко, залюлях се на стола, на който седях;
46. И хванах главата си с длани; И извиках без глас от сърцето си нагоре през ума, и през надвесения над дясното ми рамо архангел Рафаел, към Отеца:
47. – О, Господи, Сътворителю и Вседържителю на всички тайни, които ми разкриваш по Своята благодатна милост и в най-обикновените неща около мен;
48. Моля те, извиси душата ми; Накарай духът ми да затрепти като струна в съзвучие с нежните архангелски трели на Твоя пресвят вестител Рафаел;
 49. А тялото ми преобразувай в ярка, лъчиста светлина; И ако е възможно още сега, в този миг, да се възнеса към Теб; И да засияя на небето като слънце!
50. Нека е по Твоя воля; И да се случи именно онова, що е най-благодатно за мен и за всички просветени, настоящи и бъдещи хора по цялата Земя! Амин.
51. И ето, след миг ме обгърна свещената плащаница на Божия Дух; И в центъра на съществото си разбрах, че имам още дела за завършване тук на Земята;
52. Но за мое утешение и за подкрепа на всяка надежда в Господното милосърдие, чух благозвучния глас на архангел Рафаел да казва с кротост:
53. – О, одухотворение Божие, въздигни духа си, успокой се в душата и смири се в тялото си! Възсиянието е Път низпостлан пред онези от простосмъртните,
54. които жадуват да преминат нагоре по всички стъпала на Господната възхвала; И също като теб, постигат сполука в просветлението на духа си!
55. Ние ангелите сме слънчева светлина и сияем ярко като пътеводна звезда над всеки, който ни е пожелал от сърце; Ние сме мир и благодат Божия;
56. А за да ни следваш не е нужно нищо специално; Просто върви по добрия зов на душата си и въплъщавай в реалността пресветлите си мечти!
57. И като замълчах в себе си, мислено отпих от Словото на архангела; И то ми се стори на вкус като вино; Но за да се уверя - опитах го повторно;
58. И да, в душата ми Словото му беше като червено вино, премесено с резен лимон; И дъхът на освежаващия цитрус се затвърди в съзнанието ми;
 59. И чух архангелът отново да ми проговаря с още по-хрисим, преизпълнен с чиста искреност и дори, както ми се стори, по човешки замечтан глас:
60. – Представи си, Стен Леоне, какво Божие царство би бил земният свят, ако всички хора живеят в настоящия момент като тебе и всичко е споделено;
61. Ако няма господари и роби; Ако няма нечестиви помисли; Ако всичкото добро, което всеки е способен да си пожелае за общото благо, се осъществи!?
62. Замислих се за малко и когато бях напълно сигурен в собственото си мнение по този въпрос, отговорих на архангела от сводовете на съзнанието си:
63. – О, целителю на недъзите на всичко, що е живинка тук долу на Земята, знам, че обичаш да посещаваш простосмъртните и да разговаряш човечно с тях;
64. Какъв би бил земният свят, свети Рафаеле!? Може би ще е прекрасен, ако човеците имат райски помисли като тебе и живеят с ангелите като мене.
65. Щеше да е рай….. Но да се спрем на реалността - хората не са такива като мен и често нямат връзка с Бог, а ангелите за тях са само древен мит…..
66. Моля те, направи така, че тия, нападнатите от злини да получат твоите благонадеждни напътствия и да научат чрез мене как сами да се спасят!
67. Ето, вече неколцина мои приятели ме питат как да се избавят от демоничните мисли, които ги нападат като влечуги нощем или ги измъчват в зори?
68. Моля те, кажи им в твоето свето Слово, изпълнено със спасителна премъдрост, която е малка частица от Господното всезнание; Какво да направят?
 69. Как да се отърват здрави и читави от коварните мрежи, в които са се оплели сами, поради своето невежество; Или по зла умисъл на веща чужда воля;
70. Моля те, дай им съвети, че да стане възможно и други, що са в нужда, да научат твоите благодатни и точни отговори на терзаещите ги тегоби! Амин.
Тагове:   201,   еони,   Леон,   стен,   хедон,   леоника i,   v-ix,


Гласувай:
0
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: sleon
Категория: Изкуство
Прочетен: 204968
Постинги: 81
Коментари: 107
Гласове: 493