Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
30.01 20:20 - © Стен Хедон Леон, 2010г., ЛЕОНИКА I, Еон I
Автор: sleon Категория: Изкуство   
Прочетен: 150 Коментари: 0 Гласове:
0

Последна промяна: 12.03 17:16


imageС т е н   Л е о н
Л Е О Н И К А
V Б ъ л г а р с к и а в т о р V

© Стен Хедон Леон, 2010г.


Л Е О Н И К А


архангелски завет
българска литература, философия
духовна фантастика, първо издание

Редактор: Снежана Стойчева, писател
© Художник-редактор: м. б. н. Кирил Кирилов, 2012г.
© Фотографи: Съни Силкуокър, Кирил Цветанов, 2008г.
© Дизайн и предпечат: (осъществени от автора, 2018г.)

 
V Leoniel Arts V®  ®
    създадено в България ®
в лето Господне
ММX - ММXVIIIПроизведение с пореден № 9
Печат и подвързия:                                   ISBN
 
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

∙ КНИГИ НА ЛЕОНИКА ∙

∙ ПЪРВИ АРХАНГЕЛСКИ ЗАВЕТ ∙
1. ЕОН I …………………………………………………………5

2. ЕОН II ……………………………………………………….12

3. ЕОН III ………………………………………………………20

4. ЕОН IV ……………………………………………………..27

5. ЕОН V ………………………………………………………31

6. ЕОН VI ……………………………………………………..37

7. ЕОН VII …………………………………………………….44

8. ЕОН VIII ……………………………………………………50

9. ЕОН IX …………………………………………………….56

∙ ВТОРИ АРХАНГЕЛСКИ ЗАВЕТ ∙
1. ЕОН I ………………………………………………………64

2. ЕОН II ………………………………………………………71

3 ЕОН III ……………………………………………………..77

4. ЕОН IV ……………………………………………………..1

5. ЕОН V ………………………………………………………1

6. ЕОН VI ……………………………………………………..1

7. ЕОН VII …………………………………………………….1

8. ЕОН VIII ……………………………………………………1

9. ЕОН IX …………………………………………………….1

10. РЕЧНИК …………………………………………………..1

11. ТВОРЧЕСКИ ЛЕТОПИС …………………………………..1

СТЕН ЛЕОН                       ЛЕОНИКА I                           Еон I
  Днес в утринта на Илинден - 22 юли, през лето 2010-то, аз, довереният Господен писар Стен Леон, именуван Леониел от Бога, кръстен Кирил от родителите си;
2. А в Божието царство назован Зариел* - земен архинастоятел* на ангелите на Слънцето, седя смирено върху топлия пясък, в подножието на дивна гора;
3. И в уединение се моля на моя свят Отец, а пред мен е морето... Нейде отляво се намира остров “Св. Тома”, далече надясно - устието на река Ропотамо1;
4. И като Го хвалех за всичките Му велики подвизи от началото на света чак до вечността - сиреч за цялото съществувание на Сътворението;
5. На днешния, 33-ти ден от моето пребиваване на това диво, изцелително, свято място - далече от градските грижи, шум и суета, ето, че случи се чудо:
6. Свят Дух се спусна над мен, докосна ме по върха на темето и ме обгърна като плащаница, която беше, като че изтъкана от пречиста, белоснежна светлина;
7. И благослови ме Всемогъщия с проникновено ангелско зрение и с премъдростта на Божиите архангели; Дари ме с прекрасни мисли и с изящни чувства,
8. които се настаниха в сърцето ми, изпълниха цялата ми душа, въздигнаха духа ми високо и се разпростряха навред из явните и тайни кътчета на целия свят.
9. Спонтанно паднах на колене, докоснах дланите на ръцете си пред гърдите, оброних глава, затворих очи, вдишах дълбоко и започнах да се моля Господу:
10. – О, пресвети Боже мой, чуй молитвата ми! Направи така, че да ми се отвори вратата към вселената; И възправи духа ми като лъч, право нагоре към Теб!
11. И по него проводи Твоите райски ангели да се спуснат из небосвода при мен сега, тук на това свято място, което Си ми предоставил за лятна обител;
12. Нека, по Твоя воля, те да бъдат насочени през огромния космически ефир към Слънцето, да преминат като сноп негови лъчи през облаците на небето;
13. да ходят в блясъка им по гребените на вълните, докато най-подир стъпят на брега; Нека да повървят по пясъка към мен и да ме наобиколят околовръст;
14. И един подир друг да ме озаряват със светозарната си мъдрост, която е само малка частица от Твоето непреходно Съзнание, Вседържителю! Амин.
15. После отворих очи и ето: Видях сноп слънчеви лъчи нежно да проникват през буреносните валма на облаците; Блясъците им заиграха весело по вълните,
16. постепенно ме приближиха и ето, най-накрая излязоха от морето; И през пяната стъпиха пред мене на крайбрежната ивица искрящ, мокър пясък.
17. Скоро почувствах могъщо, но добронамерено присъствие да застава зад гърба ми; Станах бавно, изправих снага и глава, вдигнах лице право нагоре;
18. И тогава, без ни най-малка намеса от моя страна, във вътрешното ми око полека-лека се прояви и фокусира един прекрасен, лъчезарен образ:
19. Беше неизмеримо висок гигант; Гледаше ме отгоре, а от очите му струеше свята благост; Около Божествената му глава грееше слънчев ореол;
 20. Беше облечен в доспехи, подобни на римски, като че направени от чисто злато; Ален плащ се спускаше от раменете чак до подножието му;
21. Нозете му бяха в златни сандали с връзки, преплетени до глезените; пищялите му - в златни брони, а крилете му си почиваха, прибрани зад гърба;
22. И ето, че вътрешното ми ухо се отвори; И свише ми биде позволено да чувам всичко, което светия архангел Михаил, благоволяваше да ми каже;
23. И на ръката ми се даде власт да записва възвишените му Божии Слова, точно, ясно, с непозната до този миг лекота, която ме изпълни цял, щом рече:
24. – О, блажени люде, облечени в надежда, които сте застанали безмълвни, в подножието на стълбата към Бога и молително сте протегнали ръце към Него;
25. О, вие, благородни по душа и богати на Дух, сведете чела; Прочетете, какво е записано тук! Почувствайте ме в сърцето си и вътре в ума си ме вижте!
26. Чуйте гласът на архангела, който сега е положил лъчистият си, златен венец - короната на Слънцето, в умелата десница на Господния писател Стен Леон;
27. И чрез записаното от него в тази свята Книга, научете се на премъдрост, на разбиране, на любов към Всевишния и на благодатен живот в този свят!
28. Ето, тук са вложени светите Слова на Господния архангел Михаил, които достигат до всички из гората над морския бряг срещу острова на змиите;
29. Ето, че на вашето чакане идва края и жаждата ви скоро ще бъде утолена; Чуйте Словото ми и запишете го с лъч светлина в Книгата на сърцето си!
30. Думите на всепобедителната святост днес достигат онези, които са избрани по Божия промисъл, който е навсякъде, вездесъщ във всичко;
31. И който обитава в душите на добрите, скромните, честните и светите - онези същите, които сами са избрали да изучат много свети писания,
32. и да отсеят из полето от плевели сладките зрънца на Божето Слово, защото само те ще прозрат през страниците на живота си Господния промисъл;
33. И свише ще им се позволи да погледнат в Книгата на живота, която е и Книга на вечността, и да прочетат в нея цялото време на съществувание на всемира;
34. И ще получат познание за всичко, що е било изначално и ще съществува вечно през всички епохи из безпределните простори на цялата вселена,
35. по върховното благоволение на нашия всеобщ Сътворител, неизменен Придружител във въплъщенията и Наблюдател на наблюдателите - Господ Бог.
36. Погледнеш ли в Източника на живота, Той ще те заслепи като светкавица; Чуеш ли Го - ще те оглуши и тътенът Му ще те разтърси като гръм;
37. Но усетиш ли Го с душата си - всичко вътре в теб ще заблести и целият ще засияеш от най-чистото щастие, което въобще си чувствал някога!
38. Целта на Източника е да те оживототворява и съхранява; Ако си попаднал в трудност, да те направлява; Ако си в болест, да те изцерява;
39. Ако си в горест, да те утешава; Ако си в радост, да те извисява; Ако си в гняв, да те успокоява; Ако си в смърт, да те възкресява…..
 40. Обърни вътрешният си взор към Него и Го гледай! Нито ще пролееш сълза, нито капка кръв; Нито ще ти падне косъм, нито ще ти се случи нещо лошо,
41. защото Той е Източника на живота и само Нему е присъщо да вдъхва Своето дихание във всичко, и да вменява виталност в собствените Си творения.
42. Ето, една епоха сменя друга и ерата на студенината плавно се прелива във времена на свежа въздушна прохлада; И настъпва събуждане и растеж;
43. Тъй както зимата неусетно се обръща в благодатна пролет - така настъпват постепенно измененията във времената на всяка следваща епоха;
44. И всичко, що доскоро е било сняг, лед и мраз се стопява, и претворява в капки, в роса и в облачна пара, която ветровете носят навред по Земята.
45. За да вникнеш в това не ти е нужна голяма мъдрост или да навлизаш в дълбокомислие; нито в почуда ще изпаднеш, нито много ще се затрудни ума ти;
46. Дори да имаш някакви мъчни въпроси, отговорите им сами ще ти се открият, ако в безмълвие потърсиш Господните отзиви в природата около теб.
47. Божията мъдрост е вложена в обикновените неща и това, което се повтаря всяка година е същото, що владее над промените през всички епохи;
48. То направлява еоните през цялата кръгообразна същина на времето и пространството - вечно, закономерно, в чиста хармония и с постоянен ритъм;
49. И нищо, що е в голямото не е по-горе по важност от това, що е в малкото; Нито Създателя отдава различно значение на това, що е по-близо до Него,
 50. от другото, което според някои умове Му е отдалечено; Велик е Твореца и единосъщен, както в микроскопичното, така и в грандиозното!
51. От еднакво значение е за Него, както благосъстоянието на всеки един малък атом, така и всеобщият мир и благоденствие на цялата необятна вселена;
52. И това, що е отвън, е образ и подобие на това, що е вътре; И туй, що е правило в невидимата с просто око микроструктура, е иносказание за нещо от света;
53. За Господ взаимодействията на молекулите в капка вода са еднакво важни и сравними с тия велики взаимоотношения между галактиките сред всемира.
54. Всичко е живо; Всяко нещо има заложени възможности за развитие и растеж от съвсем малко в друго - неизмеримо по сложност много по-голямо;
55. Така от няколко атома може да израсне монолитен кристал; От дребно семе, никне снажно дърво; От една телесна клетка - цял жив организъм;
56. Няма нищо тайно в големия свят на Сътворението, което да не може да бъде обяснено с повече от три прости истини в малкия свят на атомите;
57. Нито нещо загадъчно е скрито в сложните на глед неща; Нито е нужно да се придава излишна тайнственост на простите научни истини.
58. Вдигни очи високо над хоризонта, погледни нагоре към широкия небосвод над теб и наблюдавай, какъв е през различните сезони на годината!
59. Тогава ще проумееш, че небето е неизменно, но по един разнообразен начин и в същото време на Земята всичко се случва като за първи път;
 60. Това е ясно на всеки и даже неукият рибар, ако го попиташ ще ти каже, че вълната се разбива на пяна в брега с различен глас и сила,
61. защото за всяка вълна това действие се случва за първи път в нейното съществувание и тя го прави с всичко, което й е възможно и й е дадено свише.
62. Битието в надрасналите земните истини светове е такова, каквото е и на Земята, но по един, своеобразен, по-развит и грандиозен начин;
63. Господ е тъй всеобхватен в Своята природа, че Божията премъдрост е вездесъща и низпостлана по цялата стълба към Неговия звезден престол;
64. Затова, ако все пак попаднеш в затруднение или те застигне почуда, поучи се от природата; И прави всичко като за първи и за последен път!
65. Тогава Божията благодат ще те съпътства; Ще живееш по Господната воля и милостта на природата Му ще те дарява с всичко, що ти е необходимо;
66. Ето, тук е най-славната заповед на битието, що е обща за цялото Сътворение: – Живей във всеки миг като за първи и като за последен път! Амин.
67. Подир тези прекрасни Слова на всепобедителния архангел Михаил, аз коленичих пред нозете му, погледнах гората и се поклоних до подножието му;
68. И започнах в ума си да го славословя за всичките му велики подвизи; И от душа да го възхвалявам за неговата всеотдайност към света, така:
69. – О, пресвети архангеле, представителю и вестителю на Словото Божие; Предводителю на звездното братство от ангели в настоящата епоха на времето;
 70. Да се тачи и почита твоето свято дело от началото на света, та чак до вечността - сиреч за цялото съществувание на Сътворението! Амин.
Гласувай:
0
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: sleon
Категория: Изкуство
Прочетен: 204968
Постинги: 81
Коментари: 107
Гласове: 493