Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
АНГЕЛСКО ВЪЛШЕБСТВО - ЩАСТИЕ НА ПРАКТИКА... ИЛИ НЕЩО ТАКОВА
Автор: sleon Категория: Изкуство
Прочетен: 198177 Постинги: 76 Коментари: 107
Постинги в блога
<<  <  1 2 3 4 5 6 7 8  >  >>

image

Автор: Стен Леон
Издателство: "Български автор"
Дизайн и предпечат: Leoniel Arts
Твърда подвързия
Тяло: офсет, 256 стр.

ISBN 978-954-92492-6-2
за контакти: sleon@abv.
bg

© Стен Хедон Леон, 2007г.

 

 

ТЕОРИЯ НА ФЛИРТА – ангелски стил на живот

 

 

българска, първо издание

психолого-философска литература

научно-популярен трактат

 

Редактор:  Снежана Стойчева, писател

imageКонсултант:    майор Цветан Ангелов

© Художник-редактор:  м.б.н. Кирил Кирилов, 2010г.

© Фотографи:  Съни Силкуокър, Кирил Цветанов, 2008г.

© Дизайн и предпечат:  Leoniel Arts ( те са осъществени от автора, 2009г. )


Произведение с пореден № 7

Печат и твърда подвързия: Барич и сие

      Коричната цена е 20 лв.

 Предназначено за съвременни читатели  ПРАКТИЧЕСКО  РЪКОВОДСТВО  за усъвършенстване в изкуството на ФЛИРТА.
Свята Книга за онези, които  желаят да развият АНГЕЛСКО УМЕНИЕ за флирт чрез РАЗБИРАНЕ НА ЖЕНСКОТО МИСЛЕНЕ.
От  “ТЕОРИЯ НА ФЛИРТА” ще научите много и животът Ви ще се подобри значително. Ще си отговорите на въпроси като:

К о и   с а   Д Е С Е Т Т Е   З А П О В Е Д И   н а   ф л и р т ь о р а ?
Какви убеждения, действия и начини на мислене са ПРАВИЛНИ и ефикасни за мъжа?
Какво да направите, за да се сте УВЕРЕНИ В СЕБЕ СИ при флирт на обществено място?
К а к   д а   с ъ з д а д е т е   в   с е б е   с и   с ъ с т о я н и е   Г О Т О В   З А   Ф Л И Р Т ?
Как да вземете номера и да определите Първа среща на удачно място и време?
Как да подхождате, за да очаровате ВЕДНАГА жената, която харесвате?
К а к   п р а в и л н о   д а   с е   з а п о з н а в а т е   п о   И Н Т Е Р Н Е Т ?
Какъв е привлекателният МЪЖКИ ИМИДЖ, глас, усмивка и поглед за една красавица?
Как да формулирате целта си с научен метод, за да получите жената на своите мечти?
К а к в о   в с ъ щ н о с т   и с к а   ж е н а т а   о т   м ъ ж а ?
Как да отговаряте правилно, самоуверено и остроумно на ЖЕНСКИ ВЪПРОСИ-УЛОВКИ?
Как да я завладеете чрез Тактика на поведение и Невро-Лингвистично Програмиране?
К а к   д а   я   ц е л у н е т е   в   к р а я   н а   П ъ р в а т а   с р е щ а ?
Как да я поканите в къщи и да овладеете напълно нейната душа и тяло?
За какво да говорите с нея в леглото и струва ли си да й се обясните в любов?
К а к   д а   п о д д ъ р ж а т е   Т А Й Н А   в р ъ з к а   с   о м ъ ж е н а   ж е н а ?
Как да ЗАВЪРШИТЕ отношенията си с жената и да я забравите без мъка и страдание?
Има ли сезонни различия във флирта и кои са тренингите за напреднали флиртьори?


Ще Ви изпратя книгата с автограф,
само ми драснете един мейл на sleon@abv.bg, за да се разберем за подробностите. GSM 0885 05 07 05

 

Транспортните разходи с Български пощи на територията на България остават за моя сметка, и за Ваша – извън територията на България.

Категория: Изкуство
Прочетен: 1930 Коментари: 1 Гласове: 3
Последна промяна: 27.01.2012 09:21

http://bnt.bg/bg/productions/101/edition/6803/kiril_kirilov_pazardjik


          
До Министерството на

околната среда и водите

 

 

 

ПРОЕКТ  „РУН  2000”

на магистър по биологически науки

 Кирил Цветанов Кирилов

 

 

 

I. Основна цел:

 

Създаване на НПО „Регионално управление на „НАТУРА 2000” (РУН 2000) в гр. Пазарджик.

 

II. Предпоставки:

 

1.     В Пазарджишкия регион няма екологичен център, който да се занимава с изготвяне на проекти за управление по директивите чрез ефективно усвояване на финансовите средства предвидени по развитие на национална екологична мрежа „НАТУРА 2000”.

2.     От ЕС са предвидени оперативни програми и финансови средства по „НАТУРА 2000” в размер на 364 000 000 евро за цялата страна.

 

III. Предмети на дейност на РУН 2000 :

 

1.     Опазване на уязвими и застрашени от изчезване видове растения и животни.

- Установяване на настоящия био-екологичен статус на популациите, попадащи в защитените зони, посочени на базата на научна документация и карта „Национална екологична мрежа НАТУРА 2000 в България”.

-   Опазване и съхранение на видовете чрез екологична оценка и др.

- Предприемане на адекватни превантивни, административни и наказателни мерки в случай от екологична необходимост или при неспазване на изискванията на ЕС при спечелените проекти, изготвени от РУН 2000.

2.     Опазване и съхранение на околната среда (местообитания включени в „НАТУРА 2000” и съседни биотопи) с помощта на следните средства:

- Целогодишно наблюдение на защитените зони включени в „НАТУРА 2000” с контролирана човешка дейност в тях.

                  - Ежегодно иницииране на обществени кампании по превенция на околната среда и запознаване на обществеността с постигнатите резултати.

- Постигане на екологичен баланс и хармония между бизнес дейности и околна природна среда чрез безплатни консултации.

3.     Координиране на екологични стратегии с вече съществуващите правителствени и неправителствени организации (РИОСВ, „Зелени Балкани”, „Дружество за защита на птиците, „Национална служба за защита на природата” към МОСВ и др.)  Поемане на обществена отговорност и позиция по въпроси, касаещи екологичното благоденствие на природата в областта на община Пазарджик.

4.     Управление, подпомагане и обозначаване (чрез табели) на защитените зони с цел екологично ползване на база на предварително изготвени и одобрени от МОСВ планове за управление, координация и контрол.

5.     Изготвяне на екологични проекти за привличане на средства от ЕС, бизнес-планове за развитие на:

-                         ЕКО-ЗЕМЕДЕЛИЕ

-                         ЕКО-ПРОИЗВОДСТВО

-                         ЕКО-БИЗНЕС

-                         ЕКО-ТУРИЗЪМ

-                         УСТОЙЧИВО ГОРСКО СТОПАНСТВО

-                         ДРУГИ ЕКО-ПРОЕКТИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОГРАМИ

6.     Съблюдаване за спазване на дейностите по т.4 и постоянен екологичен контрол.

7.     Организиране на семинари, наблюдение на птици и животни, планински пешеходни и конни походи, планинско колоездене, каране на кану, рафтинг, селски туризъм, екологичен лов и риболов с цел повишаване на екологичната култура на подрастващото население.

8.     Проверка и сертификация на био-храни произведени в защитените зони, чрез лаборатория на SGS, гр. Варна.

9.     Установяване на ГМО и предприемане на мерки с цел опазване на чистотата на генетичния фонд на животинските и растителните организми в защитените зони.

 

IV. Очаквани резултати от РУН 2000:

 

1.     Икономически и социален просперитет на редица райони в областта на град Пазарджик .

2.     Създаване на минимум 14 нови работни места за висококвалифицирани специалисти.

3.      Създаване на предпоставки за дългогодишен поминък на населението, попадащо в защитените зони включени в „НАТУРА 2000”.

4.     Безвъзмездна консултантска помощ и екологична подкрепа.

5.     Природосъобразни планове за развиване на съпътстващи дейности, касаещи опазването на природната чистота и методи за тяхното субсидиране (напр. производството на биогорива в България за 2010г. е освободено от акциз).

6.      Повишаване на финансовата стабилност и екологичната култура на собствениците на земи, попадащи в защитените зони на НАТУРА 2000.

 

 

V. Програми и финансови средства:

 

1.     Европейски програми за получаване на безвъзмездно финансиране за България в периода 2007-2013г.

-   Програма за развитие на селските райони – 310 957 000 евро

-   Оперативна програма „Рибарство и аквакултури” – 53 339 000евро

2.     Дирекция „Национална служба за защита на природата” към МОСВ

-  Проект „Планиране на управление НАТУРА 2000”

 

VI. Структура на Регионално управление на „НАТУРА 2000”:

 

Човешки ресурси (общо 14 души):

1 Директор

1 зам. Директор

4 групи по 3 човека:

Група администрация (1 счетоводител, 1 юрист, 1 секретар)

Група екологични експерти (1 главен експерт + 2 експерт-консултанти)

Група експерти по контрол (1 главен експерт + 2 експерти-консултанти)

Група експерти проектиране бизнес-планове (1 главен експерт + 2 експерти-консултанти)

 

Офис:

7 оборудвани помещения в сграда разположена в близост до Община Пазарджик и РИОСВ

7 настолни компютъра + 3 лаптопа за полева работа

3 професионални фотоапарат с телеобективи

 

Автопарк:

1 еко-автомобил за управленчески и представителни цели

1 еко-джип с висока проходимост за оперативна работа

1 еко-бус за провеждане на дейности по т. III-7.

 

 

24.02.2010г.                                                                           GSM: 0885 05 07 05

 

Категория: Изкуство
Прочетен: 840 Коментари: 0 Гласове: 1
Последна промяна: 24.03.2010 23:19
Sten Leon - courtier painter of The Castle "In Love with the Wind", Ravadinovo, Sozopol, Bulgaria.

2009

image

Добре дошли...

image

Близо до мен и...

image

Близо до ангелите...
 
image

Ела на входа на замъка по залез слънце...

image

...И аз ще те разведа из градините му... докато си говорим за изкуството...

image

...Неусетно ще слезем в подземните му недра...

image

...После ще те поведа по Тайния път към храма...

image

... пред входа му ще обърна меча на големия Дракон ето така...

image

Ще го накарам да заспи... и подир това ще продължим към езерото...

image

... Там ти ще изгубиш ума и дума от възхищение...

image

... като ням лебед...

image
... В езерото живее златната рибка...

image

Рицарят на Замък "Влюбен във Вятъра" Георги Тумпалов и
Дворцовият художник Стен Леон

Произведението говори само за автора!
Помислете си можете ли да седнете на маса и да разговаряте с някои от тези славни рицари и крале, които са строили замъци?
Те всички са мъртви, само Жоро е още жив...

още снимки:
http://www.facebook.com/STEN.LEON#!/album.php?aid=2025698&id=1047859971


Категория: Изкуство
Прочетен: 7119 Коментари: 3 Гласове: 5
Последна промяна: 04.04.2015 13:43
image

Дилогията достигна до настоящата си форма и обем след дълги години писане (всичко започна през 1994г. в гр. Пловдив, х-л “Каменица”, ст. 605), редактирана е над 70 пъти и пр. Бяла и част от Зелена Книга ги изградих в ателието, което обитавах в град Пазарджик, докато следвах.

Накрая ги завърших в сегашното ми жилище. Скицирал съм скелета и една глава от третата част – Червена Книга. Кога ще я изпълня с живот само времето ще покаже...

Отначало имах механична машина “Марица”, по-късно продължих да работя на лаптоп “IBM”. Вярно е, че през това време произведението устоя на разни критики, преживя компетентни и лаически оценки, но в края на краищата община Пазарджик финансира 50% от  сумата за нейното отпечатване през 2008г. по време на управлението на кмет Тодор Попов, който е доказал своето отношение към изкуството и дава на града ни съвременен, европейски облик, като действа със замах.
Категория: Изкуство
Прочетен: 1029 Коментари: 0 Гласове: 2
Последна промяна: 24.09.2009 08:22

„Раждането на Венера“ е изпълнено в размерите на оригиналната творба.

 

image

Етапи от изрисуването на „Раждането на Венера“ (2008г.)

image

Копието на картината се намира във вила частна собственост  - стойността и е 8 000лв.

Категория: Изкуство
Прочетен: 5787 Коментари: 6 Гласове: 1
Последна промяна: 18.09.2009 09:45
image
Момент от иконописване на икона "Света Троица"


2000г. Заедно с майка ми, Снежана Стойчева, завършихме “Византийски канон на източно-православна иконография” в гр. Палини, п-в Халкидики (ръкав Касандра), Гърция и придобихме степени зографи-иконописци. Съвместно рисувахме стенописи и изографисвахме икони на следните места:

a 2001г. Божи храм “св. Георги”, гр. Гоце Делчев, с. Мосомище.

a 2004г. Църква “св. Петка”, гр. Монтана, с. Медковец.

a 2005г. Клисурски манастир “св. св. Кирил и Методий” и постоянна експозиция от фрески (27бр.) в клиника “Хигия”, гр.Пазарджик.

a 2006г. Божи храм “Успение Богородично”, гр. Видин.

a 2007г. Църква “Възнесение Господне”, гр. Пазарджик, с. Юнаците

a 2008г. Параклис “св. Троица”, гр. Гоце Делчев, с. Мосомище.
   
    a 
2010 г. Вдигнахме 7-та ми самостоятелна изложба иконопис (50 бр. икони на орех) в арт-центърVagabond”, гр. Пазарджик.

    a 
2012 г. Поставих дарение от 6 барокови икони с размери 30х63,5 см в дворцовата черкваСв. Георгина замъкВлюбен във вятъра, с. Равадиново, гр. Созопол.

image
Тук в  ателие в с.Юнаците се раждат нашите икони

imageНачален етап от иконописване

image
Поставяне на икони в купола на параклис

image
На входа на Божи храм “св. Георги”, гр. Гоце Делчев, с. Мосомище
Категория: Изкуство
Прочетен: 7964 Коментари: 0 Гласове: 1
Последна промяна: 10.02.2014 10:28
image

Това е моето ателие, а това е резултатът:
image

Ако желаете да Ви нарисувам...
Изпратете ми портретна снимка с много добро качество на sleon@abv.bg в ракурс (около 1лява част на лицето към 2дясна) като показаното тук и ако не сте от района на гр. Пазарджик, запис с 50% от цената на портрета (за това ще ви изпратя допълнително информация).
След 7 дни портретът ще бъде готов (ще изпратя снимка да го одобрите) и ако имате път към Пазарджик ще го получите в рамка (изработката й може да е повече от една седмица).

Цената е 100 евро или 200лв. Възможно е и да бъде променяна...

0885 05 07 05
Категория: Изкуство
Прочетен: 6032 Коментари: 10 Гласове: 1
Последна промяна: 05.04.2009 21:25

image

Т Е О Р И Я  Н А  Ф Л И Р Т А

ангелски  стил  на  живот –


   Идеята за ПРЕДСТОЯЩАТА книга ми хрумна през 2007г. на път от Троя, Ефес и храма на Артемида към моята родна България. 

За 3г. успях да прочета над 3хил. стр. научни статии и “народно творчество” от свободното интернет-пространство (повечето чрез личен превод). Основно изучих сериозни разработки на психоаналитици като: Грегори Медисън, Джон Гриндер, Ричард Блендър, Рос Джефрис и др. Въз основа на това създадох качествено нова, облагородена чрез моите наблюдения логически структурирана теория по въпросите на флирта. Основното в нея е, че всеки човек е способен да достигне ангелско ниво в общуването с ближните, когато цялата му любов е насочена към Господ (Сътворилителя на всичко видимо и невидимо, включително и на “ближните”).

В началото на 2009г. се заех с проникновено стилизиране в божествено измерение, систематизиране, редакция, адаптация към българския начин на мислене и стил на живот, и т.н.

Написах тази научно-популярна творба във второ лице, единствено число – както баща говори на син. Предназначена е за читатели с интереси към личното самоусъвършенстване. За необикновени мъже, които биха желали да развият ангелски стил в общуването с жени. Към любознателни дами, желаещи да си изградят по-добра представа за чертите и качествата на най-подходящия баща на техните деца – алфа-мъжът.

“Теория на Флирта” ще ви даде криле и моето желание е да летите с тях като ангели, а не като някакви морски гларуси.

Научете се да се запознавате изкусно!

Наслаждавайте се на живота си.
image

 А тук долу е представена поредица от заглавните корици на останалите ми вече публикувани книги:

image

Категория: Изкуство
Прочетен: 973 Коментари: 0 Гласове: 2
Последна промяна: 18.09.2009 09:35
<<  <  1 2 3 4 5 6 7 8  >  >>
Търсене

За този блог
Автор: sleon
Категория: Изкуство
Прочетен: 198177
Постинги: 76
Коментари: 107
Гласове: 488