Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
АНГЕЛСКО ВЪЛШЕБСТВО - ЩАСТИЕ НА ПРАКТИКА
Автор: sleon Категория: Изкуство
Прочетен: 204968 Постинги: 81 Коментари: 107
Постинги в блога от Март, 2010 г.

image

Автор: Стен Леон
Издателство: "Български автор"
Дизайн и предпечат: Leoniel Arts
Твърда подвързия
Тяло: офсет, 256 стр.

ISBN 978-954-92492-6-2
за контакти: sten_leon@abv.
bg

 

© Стен Хедон Леон, 2007г.

 

 

ТЕОРИЯ НА ФЛИРТА – ангелски стил на живот

 

 

българска, първо издание

психолого-философска литература

научно-популярен трактат

 

Редактор:  Снежана Стойчева, писател

imageКонсултант:    майор Цветан Ангелов

© Художник-редактор:  м.б.н. Кирил Кирилов, 2010г.

© Фотографи:  Съни Силкуокър, Кирил Цветанов, 2008г.

© Дизайн и предпечат:  Leoniel Arts ( те са осъществени от автора, 2009г. )


Произведение с пореден № 7

Печат и твърда подвързия: Барич и сие

Цена: 20 лв.

 Предназначено за съвременни читатели  ПРАКТИЧЕСКО  РЪКОВОДСТВО  за усъвършенстване в изкуството на ФЛИРТА.
Свята Книга за онези, които  желаят да развият АНГЕЛСКО УМЕНИЕ за флирт чрез РАЗБИРАНЕ НА ЖЕНСКОТО МИСЛЕНЕ.
От  “ТЕОРИЯ НА ФЛИРТА” ще научите много и животът Ви ще се подобри значително. Ще си отговорите на въпроси като:

К о и   с а   Д Е С Е Т Т Е   З А П О В Е Д И   н а   ф л и р т ь о р а ?
Какви убеждения, действия и начини на мислене са ПРАВИЛНИ и ефикасни за мъжа?
Какво да направите, за да се сте УВЕРЕНИ В СЕБЕ СИ при флирт на обществено място?
К а к   д а   с ъ з д а д е т е   в   с е б е   с и   с ъ с т о я н и е   Г О Т О В   З А   Ф Л И Р Т ?
Как да вземете номера и да определите Първа среща на удачно място и време?
Как да подхождате, за да очаровате ВЕДНАГА жената, която харесвате?
К а к   п р а в и л н о   д а   с е   з а п о з н а в а т е   п о   И Н Т Е Р Н Е Т ?
Какъв е привлекателният МЪЖКИ ИМИДЖ, глас, усмивка и поглед за една красавица?
Как да формулирате целта си с научен метод, за да получите жената на своите мечти?
К а к в о   в с ъ щ н о с т   и с к а   ж е н а т а   о т   м ъ ж а ?
Как да отговаряте правилно, самоуверено и остроумно на ЖЕНСКИ ВЪПРОСИ-УЛОВКИ?
Как да я завладеете чрез Тактика на поведение и Невро-Лингвистично Програмиране?
К а к   д а   я   ц е л у н е т е   в   к р а я   н а   П ъ р в а т а   с р е щ а ?
Как да я поканите в къщи и да овладеете напълно нейната душа и тяло?
За какво да говорите с нея в леглото и струва ли си да й се обясните в любов?
К а к   д а   п о д д ъ р ж а т е   Т А Й Н А   в р ъ з к а   с   о м ъ ж е н а   ж е н а ?
Как да ЗАВЪРШИТЕ отношенията си с жената и да я забравите без мъка и страдание?
Има ли сезонни различия във флирта и кои са тренингите за напреднали флиртьори?

Поръчайте на sten_leon@abv.bg или пишете съобщение тук.
GSM 0885 05 07 05

 

Транспортните разходи с Български пощи на територията на България остават за моя сметка, и за Ваша – извън територията на България.

Категория: Изкуство
Прочетен: 1959 Коментари: 1 Гласове: 3
Последна промяна: 09.11 12:33

http://bnt.bg/bg/productions/101/edition/6803/kiril_kirilov_pazardjik


          
До Министерството на

околната среда и водите

 

 

 

ПРОЕКТ  „РУН  2000”

на магистър по биологически науки

 Кирил Цветанов Кирилов

 

 

 

I. Основна цел:

 

Създаване на НПО „Регионално управление на „НАТУРА 2000” (РУН 2000) в гр. Пазарджик.

 

II. Предпоставки:

 

1.     В Пазарджишкия регион няма екологичен център, който да се занимава с изготвяне на проекти за управление по директивите чрез ефективно усвояване на финансовите средства предвидени по развитие на национална екологична мрежа „НАТУРА 2000”.

2.     От ЕС са предвидени оперативни програми и финансови средства по „НАТУРА 2000” в размер на 364 000 000 евро за цялата страна.

 

III. Предмети на дейност на РУН 2000 :

 

1.     Опазване на уязвими и застрашени от изчезване видове растения и животни.

- Установяване на настоящия био-екологичен статус на популациите, попадащи в защитените зони, посочени на базата на научна документация и карта „Национална екологична мрежа НАТУРА 2000 в България”.

-   Опазване и съхранение на видовете чрез екологична оценка и др.

- Предприемане на адекватни превантивни, административни и наказателни мерки в случай от екологична необходимост или при неспазване на изискванията на ЕС при спечелените проекти, изготвени от РУН 2000.

2.     Опазване и съхранение на околната среда (местообитания включени в „НАТУРА 2000” и съседни биотопи) с помощта на следните средства:

- Целогодишно наблюдение на защитените зони включени в „НАТУРА 2000” с контролирана човешка дейност в тях.

                  - Ежегодно иницииране на обществени кампании по превенция на околната среда и запознаване на обществеността с постигнатите резултати.

- Постигане на екологичен баланс и хармония между бизнес дейности и околна природна среда чрез безплатни консултации.

3.     Координиране на екологични стратегии с вече съществуващите правителствени и неправителствени организации (РИОСВ, „Зелени Балкани”, „Дружество за защита на птиците, „Национална служба за защита на природата” към МОСВ и др.)  Поемане на обществена отговорност и позиция по въпроси, касаещи екологичното благоденствие на природата в областта на община Пазарджик.

4.     Управление, подпомагане и обозначаване (чрез табели) на защитените зони с цел екологично ползване на база на предварително изготвени и одобрени от МОСВ планове за управление, координация и контрол.

5.     Изготвяне на екологични проекти за привличане на средства от ЕС, бизнес-планове за развитие на:

-                         ЕКО-ЗЕМЕДЕЛИЕ

-                         ЕКО-ПРОИЗВОДСТВО

-                         ЕКО-БИЗНЕС

-                         ЕКО-ТУРИЗЪМ

-                         УСТОЙЧИВО ГОРСКО СТОПАНСТВО

-                         ДРУГИ ЕКО-ПРОЕКТИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОГРАМИ

6.     Съблюдаване за спазване на дейностите по т.4 и постоянен екологичен контрол.

7.     Организиране на семинари, наблюдение на птици и животни, планински пешеходни и конни походи, планинско колоездене, каране на кану, рафтинг, селски туризъм, екологичен лов и риболов с цел повишаване на екологичната култура на подрастващото население.

8.     Проверка и сертификация на био-храни произведени в защитените зони, чрез лаборатория на SGS, гр. Варна.

9.     Установяване на ГМО и предприемане на мерки с цел опазване на чистотата на генетичния фонд на животинските и растителните организми в защитените зони.

 

IV. Очаквани резултати от РУН 2000:

 

1.     Икономически и социален просперитет на редица райони в областта на град Пазарджик .

2.     Създаване на минимум 14 нови работни места за висококвалифицирани специалисти.

3.      Създаване на предпоставки за дългогодишен поминък на населението, попадащо в защитените зони включени в „НАТУРА 2000”.

4.     Безвъзмездна консултантска помощ и екологична подкрепа.

5.     Природосъобразни планове за развиване на съпътстващи дейности, касаещи опазването на природната чистота и методи за тяхното субсидиране (напр. производството на биогорива в България за 2010г. е освободено от акциз).

6.      Повишаване на финансовата стабилност и екологичната култура на собствениците на земи, попадащи в защитените зони на НАТУРА 2000.

 

 

V. Програми и финансови средства:

 

1.     Европейски програми за получаване на безвъзмездно финансиране за България в периода 2007-2013г.

-   Програма за развитие на селските райони – 310 957 000 евро

-   Оперативна програма „Рибарство и аквакултури” – 53 339 000евро

2.     Дирекция „Национална служба за защита на природата” към МОСВ

-  Проект „Планиране на управление НАТУРА 2000”

 

VI. Структура на Регионално управление на „НАТУРА 2000”:

 

Човешки ресурси (общо 14 души):

1 Директор

1 зам. Директор

4 групи по 3 човека:

Група администрация (1 счетоводител, 1 юрист, 1 секретар)

Група екологични експерти (1 главен експерт + 2 експерт-консултанти)

Група експерти по контрол (1 главен експерт + 2 експерти-консултанти)

Група експерти проектиране бизнес-планове (1 главен експерт + 2 експерти-консултанти)

 

Офис:

7 оборудвани помещения в сграда разположена в близост до Община Пазарджик и РИОСВ

7 настолни компютъра + 3 лаптопа за полева работа

3 професионални фотоапарат с телеобективи

 

Автопарк:

1 еко-автомобил за управленчески и представителни цели

1 еко-джип с висока проходимост за оперативна работа

1 еко-бус за провеждане на дейности по т. III-7.

 

 

24.02.2010г.                                                                           GSM: 0885 05 07 05

 

Категория: Изкуство
Прочетен: 850 Коментари: 0 Гласове: 1
Последна промяна: 24.03.2010 23:19
Търсене

За този блог
Автор: sleon
Категория: Изкуство
Прочетен: 204968
Постинги: 81
Коментари: 107
Гласове: 493